There is no available time.
POKE Bowls
701. Vegetable Poke Bowl
9 EUR
Pickled rice, fried tomatoes, fried mushrooms, avocado, cucumber, carrots, cherry tomatoes, lettuce, salad dressing, onion leaves, sesame seeds, lime
701. Vegetable Poke Bowl
702. Salmon Poke Bowl
10 EUR
Marinated rice, marinated salmon, avocado, cucumber, carrots, cherry tomatoes, lettuce, salad dressing, onion leaves, sesame seeds, lime
702. Salmon Poke Bowl
703. Spicy Tuna Poke Bowl 🌶️
11.20 EUR
Marinated rice, spicy marinated tuna, avocado, cucumber, carrots, cherry tomatoes, lettuce, salad dressing, onion leaves, sesame seeds, lime
703. Spicy Tuna Poke Bowl 🌶️
Salads
601. Wakame salad
4 EUR
Wakame salad, lemon, sesame
601. Wakame salad
602. Edamame
2 EUR
Edamame beans
602. Edamame
603. Kimchi
4 EUR
Shark Tail Kimchi Salad
603. Kimchi
Sets
Sushi set #201 (16 pcs.)
12.30 EUR
14. Sake maki 4pcs 
16. Tekka maki 4pcs 
23. Philadelfia maki 4pcs 
25. Jambo maki 4pcs
Recomended
Sushi set #201 (16 pcs.)
Sushi set #202 (11 pcs.)
11.20 EUR
1.	Sake nigiri (3 pcs.)	
23.	Philadelfia maki (4 pcs.)
25.	Jambo maki (4 pcs.)
Recomended
Sushi set #202 (11 pcs.)
Sushi set #203 (11 pcs.)
13.50 EUR
3.   Ebi nigiri (3 pcs.)
35. Golden Ebi maki (4 pcs.)
55. Crispy Ebi maki (4 pcs.)
Sushi set #203 (11 pcs.)
Sushi set #204 (13 pcs.)
13.50 EUR
2. Maguro nigiri (3 pcs.)
63. Sake Tempura (5 pcs.)
65. Ebi Tempura (5 pcs.)
Sushi set #204 (13 pcs.)
Bento box -Eco
14 EUR

8 pcs Philadelphia jambo Maki sushi( Salmon ,ebi ,Cucumber ,Avocado ,Cheese)+ 4 pcs spring rolls+ Wakame salad +Edamame +Coca-Cola 0.25L
Bento box -Eco
Sushi set #206 (40 pcs.)
39.50 EUR
45. Ebi Ten maki (8 pcs.)
54. Crispy Tekka maki (8 pcs.)
72. Spicy Philadelphia maki (8 pcs.)
73. Futoko maki (8 pcs.)
78. Rainbow maki (8 pcs.)
Sushi set #206 (40 pcs.)
Sushi set #205 (24 pcs.)
22.40 EUR
22. Surimi maki (8 pcs.)
34. Golden Tekka maki (8 pcs.)
71. Alaska maki (8 pcs.)
Recomended
Sushi set #205 (24 pcs.)
Sushi set #207 (56 pcs.)
51.50 EUR
23. Philadelphia maki (8 pcs.)
25. Jambo maki (8 pcs.)
35. Golden Ebi maki (8 pcs.)
41. Veggie Ten maki (8 pcs.)
52. Crispy Surimi maki (8 pcs.)
75. Arizona maki (8 pcs.)
76. Akita maki (8 pcs.)

Sushi set #207 (56 pcs.)
Sushi set #208 (80 pcs.)
66 EUR
Sake kappa maki (8 pcs.)
Tekka kappa maki (8 pcs.)
23. Philadelfia maki (8 pcs.)
25. Jambo maki (8 pcs.)
35. Golden Ebi maki (8 pcs.)
51. Crispy veggie maki (8 pcs.)
52. Crispy Surimi maki (8 pcs.)
71. Alaska maki (8 pcs.)
72. Spicy Philadelfia maki (8 pcs.)
Spicy Ebiten maki (8 pcs.)
Sushi set #208 (80 pcs.)
Bento Box - Fiesta 8 vnt. Ebi ten maki sushi (keptos krevetės tempuroje, avokadas, sūris, sezamas, mėtų padažas) + 1 vnt. Sake Nigiri (lašiša ir ryžiai) + 1 vnt. keptas Sake Nigiri (kepta lašiša, ryži
19.50 EUR
8 vnt. Ebi ten maki sushi (keptos krevetės tempuroje, avokadas, sūris, sezamas, mėtų padažas) + 1 vnt. Sake Nigiri (lašiša ir ryžiai) + 1 vnt. keptas Sake Nigiri (kepta lašiša, ryžiai) + Kimchi salotos (aštrios Shark Tail Sushi gamybos) + 3 vnt. Gyoza su kiauliena + C
New
Bento Box - Fiesta 8 vnt. Ebi ten maki sushi (keptos krevetės tempuroje, avokadas, sūris, sezamas, mėtų padažas) + 1 vnt. Sake Nigiri (lašiša ir ryžiai) + 1 vnt. keptas Sake Nigiri (kepta lašiša, ryži
Snacks
301. Shrimp chips
2.30 EUR
301. Shrimp chips
302. Spring Rolls (10 pcs.)
4 EUR
Chinese spring rolls with vegetables, sweet and sour sauce
302. Spring Rolls (10 pcs.)
304. French fries
2.80 EUR
305. French fries with kimchi 🌶️
5.30 EUR
French fries, kimchi salad, onion leaves, sesame seeds, homemade dressing
305. French fries with kimchi 🌶️
306. Sushi rice
2 EUR
Boiled rice
307. Fried prawns (6 pcs.)
7 EUR
Fried tempura prawns, sweet and sour sauce (6 pcs.)
307. Fried prawns (6 pcs.)
Nigiri
1. Sake nigiri
1.70 EUR
With salmon
1. Sake nigiri
2. Maguro nigiri
2.50 EUR
With tuna
2. Maguro nigiri
3. Ebi nigiri
3 EUR
With shrimps
3. Ebi nigiri
4. Unagi nigiri
3 EUR
With eel
4. Unagi nigiri
5. Spicy sake 🌶️
3 EUR
Salmon, cucumber, spicy sauce
5. Spicy sake 🌶️
6. Spicy ebi 🌶️
3 EUR
Shrimp, cucumber, spicy sauce
6. Spicy ebi 🌶️
7. Spicy maguro 🌶️
3.40 EUR
Tuna, cucumber, hot sauce
7. Spicy maguro 🌶️
Sushi rolls
8 pcs.
11. Kappa maki (8 pcs.)
3.60 EUR
Cucumber, sesame
11. Kappa maki (8 pcs.)
12. Avocado maki (8 pcs.)
4 EUR
Avocado, sesame
12. Avocado maki (8 pcs.)
13. Suri maki (8 pcs.)
4.30 EUR
Crab stick, cucumber
13. Suri maki (8 pcs.)
14. Sake maki (8 pcs.)
4.30 EUR
Salmon
14. Sake maki (8 pcs.)
15. Sake cheese maki (8 pcs.)
4.70 EUR
Salmon, cheese
15. Sake cheese maki (8 pcs.)
16. Tekka maki (8 pcs.)
4.60 EUR
Tuna
16. Tekka maki (8 pcs.)
17. Unagi maki (8 pcs.)
5.30 EUR
Eel, teriyaki sauce, sesame
17. Unagi maki (8 pcs.)
21. Iporo maki (8 pcs.)
6.60 EUR
Salmon, cheese, fried vegetables (zucchini, paprika)
21. Iporo maki (8 pcs.)
22. Surimi maki (8 pcs.)
7.30 EUR
Crab stick, salmon, cucumber, cheese
22. Surimi maki (8 pcs.)
23. Philadelphia maki (8 pcs.)
7.30 EUR
Salmon, cucumber, avocado, cheese
Recomended
23. Philadelphia maki (8 pcs.)
24. Tekka Salmon maki (8 pcs.)
8.20 EUR
Tuna, salmon, cucumber, cheese
24. Tekka Salmon maki (8 pcs.)
25. Jambo maki (8 pcs.)
9 EUR
Salmon, shrimp, cucumber, cheese
25. Jambo maki (8 pcs.)
26. Unagi salmon maki (8 pcs.)
9.40 EUR
Eel, roasted salmon, cucumber, cheese, teriyaki sauce
26. Unagi salmon maki (8 pcs.)
31. Golden veggie maki (8 pcs.)
7 EUR
Cucumber, avocado, salad, paprika, mayonnaise, masago caviar
31. Golden veggie maki (8 pcs.)
32. Golden surimi maki (8 pcs.)
7.50 EUR
Crab stick, cucumber, avocado, mayonnaise, masago caviar
32. Golden surimi maki (8 pcs.)
33. Golden salmon maki (8 pcs.)
8 EUR
Salmon, cucumber, avocado, mayonnaise, masago caviar
33. Golden salmon maki (8 pcs.)
34. Golden tekka maki (8 pcs.)
8 EUR
Tuna, cucumber, avocado, mayonnaise, masago caviar
34. Golden tekka maki (8 pcs.)
35. Golden ebi maki (8 pcs.)
8.20 EUR
Shrimp, cucumber, avocado, mayonnaise, masago caviar
35. Golden ebi maki (8 pcs.)
36. Golden unagi maki (8 pcs.)
9.90 EUR
Eel, cucumber, avocado, mayonnaise, masago caviar
36. Golden unagi maki (8 pcs.)
41. Veggie Ten maki (8 pcs.)
5.70 EUR
Fried vegetables in tempura (zucchini, paprika), cheese, sesame, tentsuy sauce
41. Veggie Ten maki (8 pcs.)
42. Surimi Ten maki (8 pcs.)
7 EUR
Fried crab stick in tempura, avocado, cheese, sesame, tentsuy sauce
42. Surimi Ten maki (8 pcs.)
43. Sake Ten maki (8 pieces)
7.50 EUR
Fried salmon in tempura, avocado, cheese, sesame, tentsuy sauce
43. Sake Ten maki (8 pieces)
44. Tekka Ten maki (8 pcs.)
7.50 EUR
Fried tuna in tempura, avocado, cheese, sesame, tentsuy sauce
44. Tekka Ten maki (8 pcs.)
45. Ebi Ten maki (8 pcs.)
7.90 EUR
Fried shrimp in tempura, avocado, cheese, sesame, tentsuy sauce
45. Ebi Ten maki (8 pcs.)
46. Unagi Ten maki (8 pcs.)
9.90 EUR
Fried eel, avocado, cheese, sesame, tentsuy sauce
46. Unagi Ten maki (8 pcs.)
51. Crispy Veggie maki (8 pcs.)
6.20 EUR
Cucumber, avocado, salad, paprika, sesame, mayonnaise, tempura chips, tentsuy sauce
51. Crispy Veggie maki (8 pcs.)
52. Crispy Surimi maki (8 pcs.)
7 EUR
Crab stick, cucumber, avocado, sesame, mayonnaise, tempura chips, tentsuy sauce
52. Crispy Surimi maki (8 pcs.)
53. Crispy Salmon maki (8 pcs.)
7.20 EUR
Salmon, cucumber, avocado, sesame, mayonnaise, tempura chips, tentsuy sauce
53. Crispy Salmon maki (8 pcs.)
54. Crispy Tekka maki (8 pcs.)
7.40 EUR
Tuna, cucumber, avocado, sesame, mayonnaise, tempura chips, tentsuy sauce
54. Crispy Tekka maki (8 pcs.)
55. Crispy Ebi maki (8 pcs.)
7.50 EUR
Shrimp, cucumber, avocado, sesame, mayonnaise, tempura chips, tentsuy sauce
55. Crispy Ebi maki (8 pcs.)
56. Crispy Unagi maki (8 pcs.)
9.20 EUR
Eel, cucumber, avocado, sesame, mayonnaise, tempura chips, tentsuy sauce
56. Crispy Unagi maki (8 pcs.)
71. Alaska maki (8 pcs.) 🌶️
6.50 EUR
Fried salmon, cucumber, spicy sauce, sesame
71. Alaska maki (8 pcs.) 🌶️
72. Spicy Philadelphia maki (8 pcs.) 🌶️
7.50 EUR
Salmon, cucumber, avocado, cheese, spicy sauce, masago caviar
72. Spicy Philadelphia maki (8 pcs.) 🌶️
73. Futoko maki (8 pcs.)
7.90 EUR
Salmon, lettuce, cheese, avocado, masago caviar, teriyaki sauce
73. Futoko maki (8 pcs.)
75. Arizona maki (8 pcs.)
9.40 EUR
Salmon, eel, cheese, cucumber, masago caviar
75. Arizona maki (8 pcs.)
76. Akita maki (8 pcs.)
9.70 EUR
Eel, salmon, cucumber, cheese, teriyaki sauce, sesame
76. Akita maki (8 pcs.)
77. Jambo special maki (8 pcs.)
10.50 EUR
Tuna, shrimp, cucumber, cheese
77. Jambo special maki (8 pcs.)
78. Rainbow maki (8 pcs.)
10.60 EUR
Fried shrimp, sushi ebi shrimp, salmon, tuna, mayonnaise, masago caviar
78. Rainbow maki (8 pcs.)
79. California Maki (8 pcs.)
Sold out
Crab meat, mayonnaise, masago caviar, avocado
79. California Maki (8 pcs.)
80. Dragon maki (8 pcs.)
12.90 EUR
Eel, crab stick, tempura chips, caviar, sesame, mayonnaise, teriyaki

80. Dragon maki (8 pcs.)
Tempuras
61. Veggie Tempura maki (10 pcs.)
7.40 EUR
Pepper, cucumber, avocado, salad, sesame, cheese, tempura, teriyaki sauce, onion leaves
61. Veggie Tempura maki (10 pcs.)
62. Surimi Tempura maki (10 pcs.)
8 EUR
Crab stick, cucumber, avocado, salad, sesame, cheese, tempura, teriyaki sauce, masago caviar, onion leaves
62. Surimi Tempura maki (10 pcs.)
63. Sake Tempura maki (10 pcs.)
9.10 EUR
Salmon, cucumber, avocado, salad, sesame, cheese, tempura, teriyaki sauce, masago caviar, onion leaves
63. Sake Tempura maki (10 pcs.)
64. Tekka Tempura maki (10 pcs.)
9.10 EUR
Tuna, cucumber, avocado, salad, sesame, cheese, tempura, teriyaki sauce, masago caviar, onion leaves
64. Tekka Tempura maki (10 pcs.)
65. Ebi Tempura maki (10 pcs.)
9.10 EUR
Shrimp, cucumber, avocado, salad, sesame, cheese, tempura, teriyaki sauce, masago caviar, onion leaves
Recomended
65. Ebi Tempura maki (10 pcs.)
66. Unagi Tempura maki (10 pcs.)
10.80 EUR
Eel, cucumber, avocado, salad, sesame, cheese, tempura, teriyaki sauce, masago caviar, onion leaves
66. Unagi Tempura maki (10 pcs.)
Soups
101. Miso
3.50 EUR
Miso paste, mushrooms, seaweed, tofu cheese
101. Miso
102. Spicy miso with kimchi salad 🌶️
4.60 EUR
Miso paste, tofu cheese, seaweed, shiitake mushrooms, sesame oil, onion leaves, Kimchi salad, sambal sauce
102. Spicy miso with kimchi salad 🌶️
103. Miso with salmon
5.30 EUR
Miso paste, tofu cheese, seaweed, shiitake mushrooms, sesame oil, onion leaves, salmon
103. Miso with salmon
105. Tom Yum with chicken
6.20 EUR
Tom yum paste, chicken, ginger, garlic, lemongrass, mushrooms, tomatoes, sesame oil, onion leaves, coriander, coconut milk
105. Tom Yum with chicken
106. Tom Yum with prawns
6.20 EUR
Tom yum paste, shrimp, ginger, garlic, lemongrass, mushrooms, tomatoes, sesame oil, onion leaves, coriander, coconut milk
106. Tom Yum with prawns
107. Tom Kha Kai 🌶️
6.20 EUR
Coconut milk, chicken, mushrooms, lemongrass, garlic, galangal root, coriander

107. Tom Kha Kai 🌶️
Drinks
904. Still mineral water "Neptun" 0.33l
1.50 EUR
904. Still mineral water "Neptun" 0.33l
905. Carbonated mineral water "Neptun" 0.33l
1.50 EUR
905. Carbonated mineral water "Neptun" 0.33l
906. Coca-Cola 0.25 l
1.50 EUR
906. Coca-Cola 0.25 l
907. Fanta 0.25 l
1.50 EUR
907. Fanta 0.25 l
908. Sprite 0.25 l
1.50 EUR
908. Sprite 0.25 l
Beer CORONA EXTRA
3 EUR
 0.355L 4.5%
0.355l
4.5%
Beer CORONA EXTRA
Additives
Hot sauce
1 EUR
40g
Ginger
0.60 EUR
40g
Soy sauce
0.60 EUR
10ml
Teriyaki sauce
1 EUR
40g
Wasabi
0.60 EUR
40g

Contact details

T. Ševčenkos g. 16A, 03116 Vilnius, Lithuania

Working hours

Monday
11:00 - 22:00
Tuesday
11:00 - 22:00
Wednesday
11:00 - 22:00
Thursday
11:00 - 22:00
Friday
11:00 - 22:00
Saturday
11:00 - 22:00
Sunday
12:00 - 21:00
We are on social networks
TripAdvisor
Facebook
Instagram
Google

On the map

Powered by

702. Salmon Poke Bowl
702. Salmon Poke Bowl
702. Salmon Poke Bowl
10 EUR
Marinated rice, marinated salmon, avocado, cucumber, carrots, cherry tomatoes, lettuce, salad dressing, onion leaves, sesame seeds, lime